english  bulgarian  Japanese

ТоИвЕл е малка частна компания, специализирана в проектирането и разработването на ядрена електроника.

Multichannel Analyzer

Многоканалният анализатор (МКА) е удобен за натрупване на спектри с размер до 8К, използвайки съществуващи АЦП с паралелен изход.

още информация

  Analog-to-digital-converter

ADC/MCA е бърз многоканален анализатор с интегриран аналогово-цифров преобразувател (АЦП), пиков детектор и фиксирано време за преобразуване.

още информация

     
Spectroscopy analysis software  

SpectLab е софтуер за натрупване и анализ на спектри - лесен и удобен за ползване. С него се осъществява връзката с всички наши анализатори.

още информация