english  bulgarian  Japanese

Многоканален анализатор

Многоканалният анализатор USB-MCA има възможност за натрупване на спектри (хистограми) с размер от 1К до 8К, използвайки традиционен анмплитудно-цифров преобразувател (АЦП) с паралелен изход.

Богатият набор от конфигурационни параметри дава възможност за лесно свързване към съществуващата измервателна апаратура. В допълнение към големите възможности на електрониката се предлага и лесен за работа Софтуер за натрупване и анализ на спектри

Performance characteristics:
Spectra size 1024, 2048, 4096 or 8192 data channels
Capture time 120 ns
 
Input specifications:
Data input Parallel, up to 13 bit, TTL/LVTTL
Control signals TTL/LVTTL
 
Mechanical and environmental:
Dimensions 125 x 60 x 30 mm
Weight 120 g
Operating temperature 0 to +70° C
 
Power requirements:
Powered by USB +5 V / 50 mA
LAN with ext. power +5 V / 380 mA
RS232 with ext. power +5 V / 100 mA
 
Interface specifications:
USB/LAN transfer speed 1.5 Mbaud
RS232 transfer speed 115.200 Kbaud