english  bulgarian  Japanese

ADC/MCA е бърз спектрометричен аналогово-цифров преобразувател с интегриран многоканален анализатор. Аналогово-цифровият преобразувател има фиксирано време на преобразуване от 390нс и включена система за подобряване на диференциалната нелинейност. Специално разработеният пиков детектор осигурява стабилна работа при различни времена на формиране на входните импулси. Интегрираният многоканален анализатор (МКА) има възможност за натрупване на хистограми с размер до 8К.

ADC/MCA се произвежда в две основни модификации:

  • Самостоятелна апаратура със собствен захранващ блок.
  • Модул за вграждане.

Предлагат се няколко възможности за свързване към персонален компютър - USB, Eternet (TCP/IP) и RS232.

Тази съвременна анализаторна система дава нови възможности за използване на съвременните бързи многокатодни детектори.

В допълнение към големите възможности на електрониката се предлага и лесен за работа софтуер за анализ

Многоканален анализатор с интегриран аналогово-цифров преобразувател
Многоканален анализатор с интегриран аналогово-цифров преобразувател - самостоятелна апаратура

Многоканален анализатор с интегриран аналогово-цифров преобразувател
Многоканален анализатор с интегриран аналогово-цифров преобразувател - модул за вграждане

Performance characteristics:
Resolution 4096 (8192 optional) data channels
ADC type successive approximation, sliding scale linearization
ADC conversion time (fixed) 390 ns
Integral non-linearity < ± 0.04 %
Differential non-linearity < 0.5 %
 
Analog input specifications:
Pulse form gaussian
Signal shaping time 0.15 µs to 20 µs
Dynamic input range 0 to +5 V (optional 0 to +2.5 V)
 
Mechanical and environmental:
Dimensions 140 x 60 x 20 mm
Weight 80 g
Operating temperature 0 to +70° C
 
Power requirements:
Supply voltage / current +5 V / 450 mA from USB
Alternative supply + 12 V / 180 mA
 
Gate input specifications:
Pile-up rejector logic level TTL (LVTTL)
Gated operation logic level TTL (LVTTL)
 
Serial interface specifications:
Memory size 4k x 16 static RAM
USB transfer speed 1.5 Mbaud
 
Electrical interface:
Lemo 00 series connectors PHA input, Pile-up input
JST connector +12v, GND, -12v
10-pin feature connectors +3.3v, GND, feature-specific signals
USB connector B type
 
Remote controls:
Lower level discriminator 0 V to +5 V (optional 0 V to +2.5 V)
Upper level discriminator 0 V to +5 V (optional 0 V to +2.5 V)
Dead-time detection level 0 V to +5 V (optional 0 V to +2.5 V)
 
Optional controls:
Detector temperature control 0 V to +2.5 V
SPI control LVTTL