english  bulgarian  Japanese

SpectLab е лесен и удобен за ползване софтуер, които осъществява комуникацията с всички наши анализатори. С него можете да зададете конкретни работни параметри и да получавате натрупаните спектри в релно време. За да получите тестова версия моля свържете се с нас

spectroscopy analysis software screenshot

spectroscopy analysis software screenshot - click to enlarge